Bedrijfs- &
Milieukundig
Adviesbureau

Welkom

Welkom op de website van B&M Consultancy; een bureau voor onderzoek en advies op het gebied van milieu, bouw, ruimtelijke ordening en bedrijfskunde.

B&M Consultancy is opgezet door John Ankoné. Hij is HBO en universitair geschoold op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en op het gebied van bedrijfskunde. Door de jarenlange ervaring biedt B&M Consultancy een ruime kennis op voornoemde gebieden en kan hierdoor passende adviezen en oplossingen bieden aan de industriële en de agrarische sector.

B&M Consultancy verricht onderzoek en brengt gegevens nauwkeurig in kaart. Toetst de onderzoeksgegevens aan de wettelijk vastgestelde normen en brengt op basis van deze bevindingen een goed onderbouwd advies uit. Aan de hand van dat advies kunnen opdrachtgevers gefundeerde beslissingen nemen met betrekking tot hun (bouw)plannen, ammoniakrechten of aantonen dat zij aan de wettelijk vastgestelde (EU-)normen voldoen.

Tevens kan feilloos bepaald worden welke milieuaspecten in relatie tot ruimtelijke ordening van belang zijn en waar de knelpunten en aandachtsgebieden liggen. De mogelijk- en onmogelijkheden worden in kaart gebracht ten aanzien van bijvoorbeeld een aanvraag van ammoniakuitstoot, lees Nb-vergunning en welk stalsysteem hierbij de meeste mogelijkheden biedt, etc. etc.

B&M Consultancy houdt zich voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De lijnen zijn kort, zijn veelzijdig en flexibel, hebben een no-nonsense mentaliteit en leggen plezier en humor in het werk. En ook niet geheel onbelangrijk: de werkwijze vertaalt zich in een zeer gunstige prijsstelling. Iedere vraag is voor ons een uitdaging waar we graag onze tanden in zetten.

En ……… op iedere vraag vinden wij een antwoord!

Contact

ing. John Ankoné

Bedrijfskundige
Milieukundige

T. 06-13694172
E. info@bmconsultancy.eu